Muvazzaf Subaylığa Başvuru Şartları Nelerdir

Muvazzaf Subaylığa Başvuru Şartları Nelerdir
Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?
(1) Genel Başvuru Şartları:
(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi 
ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek 
Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan 
nitelikleri taşımak. Bunlar: (I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut 
para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış 
olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(III) Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan 
herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç 
almak,
(VI) Herhangi bir kadın veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII)Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik 
görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,
(VIII)Herhangi bir işte çalışmış veya çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet 
belge almak,
(IX) Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, 
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, 
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da 
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:
(a) En az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmuş olmak,
(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya 
yurt içi en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokulların programları ile aynı müfredata sahip olduğu, 
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,
(c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı 
mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.
(3) Yaş ile İlgili Şartlar: 
01 Ocak 2017 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1990 ve 
daha sonraki doğumlular), 
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 
Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular),
(4) Sağlık ile İlgili Şartlar:
(a) Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 
2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen, Sağlık 
Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından 
yaptıkları Kuvvet ve sınıf tercihlerine istinaden “Muvazzaf Subay Olur”, “Komando Olur”, 
“Paraşütle Atlar”, “SAT/SAS/1’inci Sınıf Dalgıç Olur” “ kararlı sağlık raporunu almak üzere 
hastaneye sevk edilecektir.(((Resmi klavuzdan Alıntıdır))

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ