Pomem Mülakat Soruları 5

Pomem Mülakat Soruları 5

11)'Etkin Pişmanlık' nedir? Kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesi ile suçundan pişman olmasıdır.

12)'Meclis Soruşturması'nedir?

Başbakan ya da bakanlar hakkında TBMM üye tam sayısınınn en az onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması iste- nebilir.Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oylama ile karara bağlar.

13)'İnsan Hakları'genel olarak ne ifade eder?

Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir.İnsan hakları dil,din,ırk,cinsiyet,etnik köken ayrımı gözetmeksizin tüm insanların eşit yararlanabileceği haklardır.

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ